Gå til hovedindhold

Kredsgeneralforsamling

Tirsdag, 27. september 2022, kl. 18:00-21:30
Næsbjerghus

KREDSGENERALFORSAMLING:

Alle registrerede aktive medlemmer i Sydvestjyllands kredsen indkaldes hermed til generalforsamling!                                   

Tirsdag, den 27. september 2022 kl. 18.00 – ca. 21.30
Næsbjerghus, Krovej 7, Næsbjerg, 6800 Varde

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Beretning om kredsbestyrelsens arbejde i de 2 forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 6. Oplæg til aktivitetsplan 2022/2023
 7. Fastsættelse af antallet af suppleanter
 8. Valg til bestyrelse, følgende er på valg: Bente Jørgensen og Elisabeth Sørensen – begge modtager genvalg
 9. Valg af suppleanter, følgende er på valg: Karen P. Rasmussen, Torben H. Nielsen og Franz X. Kamber – alle 3 modtager genvalg
 10. Valg af revisor, følgende er på valg: Birthe Hansen og Marianne Helth - begge modtager genvalg
 11. Eventuelt

Inden generalforsamlingen vil PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen være vært ved dagens middag inkl. 1 øl/vand/glas vin.

Efter generalforsamlingen vil der være kaffe med dessert. Skulle du mod forventning ikke ønske at deltage i spisningen, bedes dette meddelt ved tilmeldingen.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.

 Bindende tilmelding af hensyn til forplejningen - senest torsdag, den 20. september 2022

i.bredgaard@ulykkespatient.dk eller på tlf.: 5085 4263

 

OBS! For at være stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt senest den 1. august (kredsvedtægternes § 5, stk. 5)!

Hvert medlem kan ud over sin egen stemme afgive 1 stemme ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres til valgbordet ved ankomsten, så dirigenten kan konstatere, hvor mange stemmer, der i alt kan afgives.

På bestyrelsens vegne

Inga Bredgaard

 VI SER FREM TIL AT MØDE JER!

Efter generalforsamlingen vil vores Direktør, Philip Rendtorff, fortælle seneste nyt fra foreningerne.

Kom og mød ham - få svar på de spørgsmål, som du måske sidder inde med.