Gå til hovedindhold

Generalforsamling

Torsdag, 13. oktober 2022, kl. 18:00-21:30
MarselisborgCentret, bygning 8

Generalforsamling

Kl. 18.00 Spisning: Marselisplatte (husk tilmelding)
Foreningen er vært ved mad og drikke. Ekstra øl/vand/vin kan købes.Igen i år har René Skau Björnsson sagt ja til at være dirigent.


Kl. 19.00 Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag *
 5. Oplæg til aktivitetsplan for det kommende år
 6. Beslutning om antal suppleanter
 7. Valg af bestyrelse **
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor: Jørn Jensen er på valg
 10. Valg af revisorsuppleant: Birgit Astrup er på valg
 11. Eventuelt.
* Forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 5. oktober. Bestyrelsen foreslår, der skal være en pårørendegruppe.

** For at være stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen, skal man være medlem af kredsen og have betalt sit kontingent senest den 1. august 2022.

Vi mangler gode kræfter, er det noget for dig - eller en af dine pårørende?

Undervejs er der tisse/tiske-pause og kaffebord.

Efter Generalforsamlingen er der et kort, konstituerende møde.