Behandling af kroniske smerter

Et liv med kroniske smerter er en stor belastning, og det har store konsekvenser. Du kan her få inspiration til, hvordan du håndterer og lever med smerterne.

Når du lever med kroniske smerter, kan det være svært at arbejde og deltage i både dagligdags og sociale aktiviteter. Det kan derfor være svært at holde fast i de aktiviteter, der betyder noget for dig, og det påvirker din mentale tilstand.

Derfor er det vigtigt at få hjælp til at håndtere smerterne, så de ikke tager styringen over dit liv.