Mindfulness mod vedvarende smerter

Mindfulness kan give dig redskaber til bedre at håndtere smerter og gøre dem mindre dominerende i dit liv.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er en form for meditation, der stammer fra buddhismen, hvor man øver sig på at være ”mindful”. Det vil sige, at man øver sig i at være nærværende og i nuet med fuld opmærksomhed på det, der er lige nu. 

En del af det er også at være såkaldt ”ikke dømmende” over for sig selv, sin krop og de ting, man møder i sine omgivelser. Et nært beslægtet begreb er derfor accept, fordi mange gennem mindfulness vil øge deres evne til at acceptere, at tingene er, som de er.

En simpel google-søgning fortæller, at den oprindelige definition af mindfulness er ”at lære at bære lidelse”. Denne definition er på mange måder meget sigende, fordi mindfulness gennem evnen til nærvær og accept gør, at ens forhold til ”lidelse”, hvad end dette måtte være hos den enkelte, kan ændres.

Derved lærer man bedre at leve med og bære det, man kæmper med, snarere end at bruge al den energi, man har, på at forsøge at bekæmpe det.

Hvordan virker mindfulness mod smerter?

Mindfulness drejer sig om at ændre sit forhold til smerterne. Det vil sige, du lærer at håndtere dem anderledes. Formålet er således ikke at fjerne smerterne, men at ændre sit forhold til dem og den (negative) effekt, de har på dit liv.

Derudover kan det også hjælpe på en række relaterede problematikker, som nogen måske vil opleve, eksempelsiv stress, depressive symptomer og angst. Der er flere studier, som rapporterer om en række ”sidegevinster”, herunder bedre funktionsniveau og højere livskvalitet.

Det er her meget vigtigt at sige, at mindfulness ikke er noget ”quick fix”, ligesom alle mennesker er forskellige. Derfor vil forskellige mennesker opleve, at mindfulness hjælper på forskellige ting – eller måske slet ikke hjælper.

Som med alle andre initiativer er du nødt til at forsøge og se, om du synes, det gør en forskel for dig. Det gode ved mindfulness, og mange lignende metoder, er, at der ikke er nogle (kendte) bivirkninger eller risici ved at prøve det af og se, hvad du synes om det.

Hvordan kommer jeg i gang med mindfulness?

Udover at en række forskellige behandlere anvender mindfulness og lignende former for metoder, eksempelvis afspænding, i deres behandlinger, er det også muligt selv at implementere mindfulness derhjemme. Det kan gøres ved mindre øvelser, der nemt kan passes ind i hverdagen.

Samtidig er mindfullness i høj grad en måde at tænke på, og du kan således også bruge teknikkerne med at have fuld opmærksomhed, når du laver andre ting, fx gør rent eller børster tænder.