Hvad gør jeg, når handicappladsen er optaget?

Spørgsmål:

Jeg har som følge af polio haft invalidebil igennem mange år med blåt parkeringskort. Der ligger en kommunalt anlagt parkeringsplads for handicappede tæt på mit hjem, som jeg altid har gjort brug af, men de senere år er der desværre kommet mange flere biler i mit område.

Det betyder, at jeg oftere og oftere oplever, at pladsen bliver taget af en anden bil. Enten af en anden handicappet eller også af et køretøj, der slet ikke må holde der.

Jeg synes, det bliver et større og større problem for mig. Kan jeg gøre noget ved det?

Svar:

Hvis du oplever, at en person uretmæssigt holder parkeret på pågældende parkeringsplads, bør du straks rette henvendelse til din kommunes afdeling for parkering, således at den vagthavende med det samme kan sende en p-vagt ud.

Som du sikkert er vidende om, har man for et års tid siden fra politisk hold valgt at fordoble afgifterne for at holde ulovligt parkeret på en handicapplads. Man kan håbe på, at dette tiltag på længere sigt får en forebyggende effekt i forhold til den ulovlige parkering. Samtidig er enhver henvendelse til din kommune herom jo med til at synliggøre problematikken over for kommunen.

Hvis den person, der har taget pladsen, derimod også har et parkeringskort, er der jo ikke umiddelbart noget at gøre. Du oplyser imidlertid, at bilparken i dit kvarter er vokset betydeligt de senere år. Der findes kommuner, der i tilfælde af, at man flere gange oplever, at handicappladsen nær ens bopæl er optaget, vælger at etablere en ekstra parkeringsplads, eventuelt. flere. Jeg synes, du bør prøve at kontakte din kommune og forhøre dig om muligheden for at få etablereret én eller flere pladser.

Sluttelig vil jeg nævne muligheden for at få bevilget en reserveret handicapplads efter Færdselslovens § 92, stk. 3. Betingelserne herfor er dog meget skrappe, idet der skal være tale om ”særligt tungtvejende hensyn”. Hvis du mener, du opfylder betingelserne herfor, har du mulighed for at ansøge herom.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist