Er der en frist for bodeling?

Spørgsmål:

Jeg har polio og blev skilt fra min kone for nogle år siden efter at have været gift i 17 år, hvor vi havde fælleseje gennem alle årene. Vi har aldrig delt vores fællesbo imellem os i forbindelse med skilsmissen, og vi har heller aldrig snakket om det. Da min kone flyttede, tog hun nogle få ting med sig, men resten har jeg beholdt.

I den anledning vil jeg gerne spørge, om vi er tvunget til at dele vores fælles ting inden for en bestemt årrække, fx inden fem år efter skilsmissen? Hvis min ekskone kommer ti år efter og ønsker at få lavet bodeling, kan hun så kræve det?

Svar:

Nej, I Danmark er man ikke – som du nævner – tvunget til at foretage bodeling (skifte) efter en separation eller skilsmisse. Her adskiller vi os fra en række andre lande, hvor man ikke kan blive skilt, før bodeling er sket. Der er heller ikke nogen forældelse på krav om bodeling, så i princippet har man ret til at anmode om at skifte på et hvilket som helst tidspunkt efter skilsmissen, man måtte ønske det; – også efter 10 år.

Det er dog min vurdering, at dette kun gælder som udgangspunkt, og at man kan miste et evt. krav, hvis man har undladt at forfølge det, dvs. som følge af sin passivitet. Det er heller ikke videre ”praktisk” at skifte på så sent et tidspunkt, fordi det (medmindre andet aftales) er formuen på tidspunktet for  Statsforvaltningens modtagelse af anmodningen om skilsmisse, der skal deles.

Hvornår en sådan passivitet må antages at indtræde afhænger helt af de konkrete omstændigheder og afgøres ved en evt. retssag. Hvis den ægtefælle, der kræver skifte, ved sin adfærd har bibragt den anden ægtefælle en berettiget forventning om, at der ikke vil blive fremsat yderligere krav, behøver der ifølge praksis ikke at gå mange år, førend passivitet må anses for indtrådt.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist