Er postpolio en kritisk sygdom?

Spørgsmål:

Jeg har haft polio, siden jeg blev smittet med sygdommen som 2-årig. Jeg har altid klaret mig godt på arbejdsmarkedet, har haft fuldtidsarbejde igennem alle årene, men de sidste par år er jeg begyndt at skrante en del. Min fysioterapeut mener, at jeg har post polio og vil have mig til at gå til lægen for at få det nærmere undersøgt. Det er jeg ikke meget for, men nu har jeg bestilt tid hos min egen læge.

Jeg betaler gennem mit arbejde til et bestemt pensionsselskab, hvor man er forsikret mod kritisk sygdom. Har jeg mulighed for at få erstatning for kritisk sygdom, hvis det viser sig, at jeg har postpolio?

Svar:

"Visse kritiske sygdomme" er fællesbetegnelsen for en række alvorlige sygdomme, der bliver dækket af forsikringen. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker de mest udbredte sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme og også andre sygdomme som fx sclerose og parkinsons sygdom. Den dækker dog ikke alle alvorlige sygdomme. En sygdom skal udtrykkeligt være oplistet i det pågældende pensionsselskabs forsikringsbetingelser, for at den er dækket. Er den ikke nævnt i betingelserne, er den således ikke dækket, - heller ikke selv om den kan være kritisk. Der er forskel på, hvilke kritiske sygdomme de forskellige selskaber dækker, og der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte sygdom. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvad der er af specifikke krav til diagnosen og hvilke krav, der ellers skal være opfyldt. Forsikring og Pension har på deres hjemmeside udarbejdet en liste, hvor man kan se de kritiske sygdomme, som de fleste selskaber dækker. Se listen her

Det fremgår af denne liste, at post polio ikke er inkluderet. Da listen på denne hjemmeside imidlertid ikke er udtømmende, er det vigtigt at tjekke det enkelte selskabs betingelser for at afklare, om de dækker kritisk sygdom. Du er således nødsaget til at gå ind på det pågældende pensionsselskabs betingelser for at undersøge dette – eller spørge dem!

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist