Går det ud over min erstatning, at jeg har polio?

Spørgsmål:

Jeg har polio og har forskellige symptomer, men har altid været fuld tid på arbejdsmarkedet, men er sygemeldt for øjeblikket. Jeg har nemlig været udsat for en trafikulykke og har bl.a. fået piskesmæld.

Ham, der kørte bilen, har påtaget sig skylden, men jeg vil alligevel gerne høre, om det får betydning i forhold til min erstatning, at jeg har polio i forvejen?

Forsikringsselskabet vil måske sige, at det er pga. min polio, at jeg har disse gener, men jeg kan tydeligt mærke forskel på før og efter ulykken. Min læge siger, at det er tydeligt, at det er nogle gener, der stammer fra ulykken. 

Svar:

Kære medlem

Som du umiddelbart beskriver forholdet, bør der ikke være grundlag for bekymring.

Man har i den almindelige personskadeerstatningsret en grundsætning, der lyder således, at ”skadevolder må tage skadelidte, som skadelidte er”. Det betyder, at skadevolderen må bære risikoen for skadelidtes særlige sårbarhed, både fysisk og psykisk.

Dette sårbarhedsprincip bygger på et rimelighedshensyn, hvorefter personer med en særlig sårbarhed ikke bør have en værre erstatningsretlig stilling end andre. Med andre ord skal den skadelidte ikke stilles dårligere, selv om denne har en sårbarhed, der har haft indvirkning på skadesresultatet.

Der gælder dog visse betingelser, der skal være opfyldt og naturligvis også nogle hensyn til pågældende modpart, men det vil være for omfattende at komme ind på her.

På baggrund af dette mener jeg altså ikke, at der er anledning til at nære bekymring for den erstatningsretlige stilling i nærværende tilfælde.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist