Hvem skal holde tilbage?

Spørgsmål:

Jeg har polio og er ret dårligt gående. Jeg bor i en større by og kører en del med bus, og her oplever jeg desværre ikke altid, at cyklisterne respekterer, når vi buspassagerer skal stå af bussen, for de holder ikke altid tilbage for os.

Forleden dag var en cyklist ved at vælte en af de øvrige passagerer, da vi skulle stå af bussen inde i midtbyen. Der skete ikke noget med passageren, men cyklisten var ligeglad og kørte bare videre. Buschaufføren sagde, at det var cyklistens pligt at holde tilbage for buspassagererne, men nogle af de andre passagerer var overbeviste om, at det var os, der skulle vente, til alle cyklister var kørt forbi. Hvem skal egentlig holde tilbage for hvem?

Svar:

Det kommer helt an på, hvordan busstoppestedet er opbygget. Reglerne om det står i Færdselslovens § 27, stk. 4: Hovedreglen er, at cyklisterne skal holde tilbage for buspassagererne. Hvor der er udgang direkte på cykelstien, skal buspassagererne således have mulighed for at komme sikkert over cykelstien, og cyklisterne skal i dette tilfælde standse ud for bussens bagende og må først fortsætte, når bussen starter fra stoppestedet.

Er der imidlertid anlagt et særligt areal til, at passagererne kan stige af og på bussen – et ”helle” – så er det omvendt buspassagererne, der skal holde tilbage for cyklisterne. I denne situation kan passagererne stige af på hellen eller gå ud på hellen uden at være til gene for cyklisterne. Når dette er sagt, skal man naturligvis altid køre efter forholdene og udvise agtpågivenhed og respekt over for ens medtrafikanter.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist, PolioForeningen