Hvordan laver vi en fremtidsfuldmagt?

Spørgsmål:

Min kone og jeg vil gerne lave en fremtidsfuldmagt på hinanden, både for personlige og økonomiske forhold. Vi har ledt på nettet og set forskellige udgaver, men kan ikke finde én, der er tilstrækkeligt kort og præcis. Kan du hjælpe med det? Er det nødvendigt at gå til en advokat med det, og hvad kunne det koste?

Svar:

Jeg vil mene, at det bedste råd, jeg kan give jer, er at se på de forslag eller standardkoncepter for fremtidsfuldmagter, som findes i bilaget til Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter. De kan findes på tinglysningsretten.dk.

Disse skabeloner tager udgangspunkt i de behov, som helt almindelige mennesker generelt vil have, når der skal oprettes en fremtidsfuldmagt. På side 20 i vejledningen, pkt A, findes en skabelon benævnt ”Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold”. Jeg tænker, at denne skabelon opfylder netop jeres behov.

De øvrige skabeloner omfatter: B. Fuldmagt til alle personlige forhold, C. Fuldmagt til alle økonomiske forhold samt D. Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold.

Man kan enten vælge at kopiere den relevante skabelon direkte over eller nøjes med at lade sig inspirere af forslagene.

Jeg vurderer ikke, at det er nødvendigt at gå til en advokat, hvis man ønsker at udfærdige en fremtidsfuldmagt. Er den kompliceret, kan det dog være en fordel. De fleste af de priser, jeg har set på nettet, ligger et sted mellem 1.000-2.000 kr.

Venlig hilsen
Marianne Bak, jurist