Hvordan vælger jeg advokat?

Spørgsmål:

Jeg sidder med en kompliceret arvesag, som jeg har indset, at jeg er nødt til at gå til en advokat med, og jeg har flere spørgsmål i den anledning. Jeg frygter, at den advokat, jeg vælger, måske ikke har nok forstand på de regler, som jeg har problemer med. Skal jeg klage til Advokatrådet, hvis jeg er utilfreds med det arbejde, advokaten laver, eller skal jeg ligefrem anlægge sag mod ham?

Jeg har også et spørgsmål om advokaters tavshedspligt. Gælder der nogen forældelse på det område? Jeg har kigget på nettet for at finde den bedste advokat, men ved ikke, hvem jeg skal vælge. Er der en måde at finde en god advokat i det område, jeg bor i?

Svar:

Jeg håber, at jeg kan berolige dig. Et fundamentalt element i advokatgerningen er kendskab til retsregler og praksis. En klient kan med rette forvente, at advokaten, når sagen påtages, på forhånd er eller vil gøre sig bekendt med de retsregler, der er relevante for den konkrete sag.

En advokat må derfor ikke påtage sig en sag, hvis advokaten ikke har de fornødne kompetencer. En advokat må endvidere ikke påtage sig en sag, hvis den ikke kan behandles tilstrækkeligt hurtigt, - dette gælder også i advokatens ferie.

En advokat, der begår fejl som følge af ukendskab til retsregler eller almindeligt kendte ekspeditionsgange, vil som udgangspunkt tilsidesætte god advokatskik. Ukendskab til specialregler, som ikke ud fra sagstypen har kunnet forventes at blive relevante i sammenhængen, vil dog efter omstændighederne formentlig blive bedømt mildere.

Hvis man ikke er tilfreds med det arbejde, som advokaten har lavet, har man mulighed for at klage til Advokatnævnet, der behandler klager over det salær, advokaten kræver for sit arbejde, samt over advokatens adfærd. Eventuelle erstatningskrav skal derimod træffes af domstolene. Klagefristen for både salær- og adfærdsklager er ét år.

Nej, der gælder ikke nogen forældelse på området for advokaters tavshedspligt, idet tavshedspligten for en advokat gælder uden tidsbegrænsning.

Der findes godt 6.000 advokater i Danmark. I Advokatnøglen, advokatnoeglen.dk. kan du finde alle danske advokater. Du kan søge på navn, arbejdsområde samt retskreds. I dit tilfælde kan du f.eks. slå op under ”arv og dødsbo” og det område, du bor i.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen