Kan jeg få erstatningssamvær, når samværsaftale ikke overholdes?

Spørgsmål:

Jeg har nogle spørgsmål vedrørende samvær. Jeg har en datter på 4 år med min tidligere kone. Vi har en skriftlig aftale i statsforvaltningen om, at jeg skal have samvær med min datter hver 2. weekend i nogle timer. Moderen har nu i alt 3 gange ikke udleveret til samvær efter aftalen. Hvad kan jeg gøre, og hvad er konsekvenserne for moderen? Kan jeg få erstatningssamvær?

Svar:

Det er altid trist, når den slags sager går i hårdknude. Det er af hensyn til barnet altid vigtigt, at tingene kommer til at foregå i mindelighed, men her er reglerne på området: Har retten eller statsforvaltningen fastsat samvær, kan en forælder, der ifølge samværsresolutionen skulle have haft samvær, gratis kontakte fogedretten og anmode om hjælp. Man skal henvende sig til fogedretten i den retskreds, hvor barnet bor. Retternes adresser og telefonnumre findes på www.domstol.dk. Man kan også på denne hjemmeside finde en blanket til anmodning til fogedretten om udlevering af barnet.

Fogedretten har mulighed for at:

– idømme tvangsbøder

– afhente barnet med magt

– under særlige omstændigheder ændre tid, sted og omfang for samværet

I sidste ende kan forælderen fængsles for ikke at udlevere barnet. Fogeden vil dog ikke gennemtvinge et samvær, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed udsættes for alvorlig fare.

Erstatningssamvær: I nogle tilfælde kan statsforvaltningen fastsætte et samvær til erstatning for det samvær, der ikke blev gennemført. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis bopælsforælderen uden påviselig grund hindrer kontakt til samværsforælderen. Statsforvaltningen vil derimod ikke fastsætte samvær, hvis aflysningen af samværet skyldes samværsforælderens forhold, eller hvis samværet aflyses på grund af barnets forhold, fx pga. barnets sygdom. Du kan læse mere om reglerne mv. for erstatningssamvær mv. på statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist, PolioForeningen