Kan jeg hæve købet?

Spørgsmål:

Jeg har købt en bil hos en mindre bilforhandler. Vi aftalte, at jeg skulle have leveret bilen inden en helt bestemt dato, men der er nu gået næsten 4 måneder efter denne dag. Hver gang jeg har henvendt mig til forhandleren, er han kommet med en ny forklaring på, hvorfor jeg ikke kunne få bilen endnu.

Det er særdeles utilfredsstillende, fordi jeg på grund af mit handicap er meget afhængig af at have en bil. Jeg vil derfor gerne spørge, om jeg kan opsige købet? Hvis dette ikke er en mulighed, kan jeg så i stedet forlange en lånebil, mens jeg venter på at få bilen leveret?

Svar:

Ja, det er muligt at hæve købet. Når en vare ikke bliver leveret i rette tid, kan man anvende reglerne i Købelovens §§ 74 og 75. Det fremgår af disse regler, at man under visse forudsætninger kan hæve købet: Da du ikke har modtaget din bil til den tid, som du oprindeligt har aftalt med forhandleren, har du mulighed for i et brev at give denne en ny rimelig frist (et rykkerbrev). Hvis denne frist ikke overholdes, kan du herefter afbestille bilen.

Hvis du imidlertid vælger at fastholde købet, skal jeg gøre opmærksom på muligheden for at kræve erstatning for dit tab som følge af forsinket levering. Jeg kan dog ikke på det foreliggende grundlag be-dømme, om du kan få en sådan erstatning.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt du kan kræve en lånebil, indtil den nye bil er kommet, er det min vurdering, at det ikke efter de gældende regler er en mulighed. Noget helt andet er, at jeg synes, at det ville være rimeligt, om der blev stillet enten en lånebil – eller en anden type kompensation – til din rådighed i den situation, du står i for øjeblikket.

Jeg vil derfor opfordre dig til straks at kontakte forhandleren og spørge om muligheden herfor. Jeg skal herudover gøre opmærksom på muligheden for at tage kontakt til Ankenævnet for Biler. Se på www.bilklage.dk. Her er bl.a. mulighed for at oprette en klage på deres hjemmeside, hvis du ønsker dette.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist, PolioForenningen