Kan man få erstatning for operation i 2001?

Spørgsmål:

Jeg skriver på vegne af min mor, der har haft polio, siden hun var meget lille. Omkring år 2001 blev hun henvist til en operation i foden, da man mente, det ville hjælpe hende. Det blev dog desværre meget værre. Vi har aldrig tænkt over at søge om erstatning, da vi ikke kendte til muligheden. Er det for sent nu?

Svar:

Jeg mener desværre, der er gået for lang tid til, at det er muligt for din mor at få tilkendt et evt. erstatningskrav. Erstatningskrav vedrørende patientskader anmeldes i al almindelighed til Patienterstatningen. Der gælder imidlertid en ufravigelig forældelsesfrist på 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Denne tidsfrist er absolut og kan under ingen omstændigheder fraviges, heller ikke selv om skaden først viser sig mere end 10 år efter behandlingen.

Da din mors operation skal dateres tilbage til år 2001, vurderer jeg, at det vil være for sent at anmelde et krav til Patienterstatningen. Efter udløbet af den nævnte 10 års frist skal krav, der viser sig herefter, fremsættes efter almindelige erstatningsretlige regler, dvs. der skal anlægges sag ved domstolene. I forbindelse med en sådan domstolsprøvelse gælder nogle andre forældelsesfrister, en relativ frist på 3 år og en absolut frist 30 år, hvilke frister gælder sideløbende. Jeg vurderer umiddelbart, at sagen også efter disse regler er forældet – uden dog at kende alle de konkrete omstændigheder i din mors sag nærmere.

I kan evt. tage kontakt til Patienterstatningen og forelægge dem problematikken. Telefontid 9.30-15.00. Telefonnummer: 33124343. E-mail: pf@patienterstatningen.dk. Man kan også læse mere i forhold til spørgsmålet om forældelse på Patienterstatningens hjemmeside www.patienterstatningen.dk.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist