Kan sælger drages til ansvar?

Spørgsmål:

Jeg har købt en brugt bil af min svogers bror. Bilen var på det tidspunkt ca. 5 år gammel. Jeg prøvekørte den et par gange og mente, at den var ok. Efter 2.000 km brød den imidlertid sammen, og det vil koste mange penge at reparere den. Jeg mener, at der er tale om fejl/mangel fra sælgerens side, men han vil ikke påtage sig et ansvar.

Jeg har ikke gjort yderligere i sagen, for jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal gribe det an. Hvilke rettigheder har jeg?

 

Svar:

Jeg læser dit spørgsmål til mig således, at der er tale om en handel mellem to privatpersoner. Der er stor forskel på, om man handler privat (civilkøb), eller om der er tale om et forbrugerkøb. I et køb mellem to private gælder forbrugerbeskyttelsesreglerne i Købeloven, den 2-årige reklamationsret mv., nemlig ikke, ligesom der heller ikke er mulighed for at indgive klage til Forbrugerklagenævnet. Hvis sælger og køber i en sådan handel ikke kan blive enige om en frivillig løsning, er min umiddelbare vurdering, at den eneste mulighed er at gå videre med sagen via en egentlig retssag, og det er ikke nødvendigvis den økonomiske risiko værd.

Jeg vil således i første omgang tilskynde dig til at tage kontakt til sælgeren og søge at finde en fælles løsning, men hvis dette ikke er realistisk, er den eneste mulighed at udtage stævning mod vedkommende – og det kan jo godt gå hen og blive en både langvarig og bekostelig affære.

Jeg vil i den forbindelse opfordre dig til at søge hjælp hos Advokatvagten eller Retshjælpen. Se fx på www.advokatvagterne.dk eller find Retshjælpen i den by, du bor.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist, PolioForeningen