Må jeg udleje værelser?

Spørgsmål:

Jeg har haft polio, siden jeg var 5 år og er i dag folkepensionist. Min mand døde for et år siden. Nu er den femværelses lejlighed, vi boede i, blevet alt for stor for mig, og jeg har reelt ikke råd til at bo her alene.

Jeg ville være meget ked af at flytte herfra og kunne derfor godt tænke mig at fremleje noget af lejligheden. Har jeg ret til det, når jeg bor i boligforening?

Hvis jeg ikke kan finde én at fremleje nogle værelser til, har jeg så ret til at udleje dem via det meget omtalte Airbnb? Jeg vil under ingen omstændigheder risikere en opsigelse.

 

Svar:

Reglerne om fremleje fremgår af Lejelovens § 69, hvoraf det fremgår:
Du har som udgangspunkt altid ret til at udleje halvdelen af din lejligheds beboelsesrum (dvs. i dit tilfælde højst 2 af værelserne), såfremt følgende betingelser er opfyldt:

- den del af boligen, du udlejer, må ikke overstige halvdelen af boligens areal,
- det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum,
- lejligheden må ikke bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum.

Hvis du overholder disse regler, risikerer du ikke udsættelse. Det gør du til gengæld, hvis du fremlejer nogle værelser via diverse udlejningstjenester såsom Airbnb eller lign. En byretsdom fra 2016 har f.eks erklæret en ophævelse af et lejemål berettiget på grund af lejers ulovlige fremleje via Airbnb. Jeg vil derfor ikke anbefale, at du udlejer værelser ad den vej.

Venlig hilsen

Marianne Bak, jurist