Skal jeg være fører af bilen for at få handicapparkeringsplads på min vej?

Spørgsmål:

Jeg har polio og går efterhånden meget dårligt. Jeg har derfor ansøgt om en handicapparkeringsplads på vores vej, der er meget belastet med hensyn til parkeringspladser. Jeg har desværre fået afslag med den begrundelse, at jeg for øjeblikket ikke selv er fører af bilen. Er det rigtigt, at det er et krav, at man selv skal være fører af bilen?

 

Svar:

Nej, jeg mener ikke, at der gælder nogen betingelse om, at man skal være fører af bilen. Jeg har ikke kunnet finde nogen regel eller afgørelse, der statuerer dette. Det fremgår endvidere forudsætningsvist af fx ansøgningsskemaet til en handicapparkeringsplads i Københavns Kommune, Center for Parkering, hvor ansøgeren skal angive, hvorvidt pågældende er fører af bilen og i benægtende fald, hvem der så er føreren.

Jeg har i øvrigt i forbindelse med besvarelsen af dit spørgsmål haft kontakt til Vejdirektoratet, der i tråd med dette har svaret tilbage, at: ”Umiddelbart virker det som et sagligt krav, at den handicappede skal være registreret ejer eller bruger af køretøjet. Ellers kan det vel ikke være et handicapkøretøj, hvilket er en forudsætning for at kunne få en handicapparkering. Men dette er vel ikke det samme som, hvem der under en konkret kørsel er fører af køretøjet. ”

Jeg kan med henvisning til ovenstående ikke umiddelbart udtale mig om, hvad årsagen er til, at du har fået afslag på din ansøgning. Jeg kan kun sige, at de kommuner, der træffer beslutninger vedrørende handicapparkeringspladser, altid gør det ud fra en samlet vurdering af alle konkrete fakta i den enkelte sag, jfr. Færdselslovens § 92 eller Privatvejlovens § 57.

Det er muligt at påklage et afslag. Hvis der er tale om handicapparkering på offentlig vej, påklages afgørelsen til Rigspolitichefen. Hvis der er tale om parkering på privat fællesvej i by, påklages afgørelsen til Vejdirektoratet. Klageinstansen kan dog ikke tage stilling til det ved afgørelsen udøvede skøn, men alene tage stilling til retlige spørgsmål, fx hvis de mener, at kommunen fejlfortolker lovgivningen. Klagefristen er på 4 uger.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist