Skal vi dele formuen?

Spørgsmål:

Jeg har efter flere års betænkningstid besluttet at flytte fra min samleverske. Vi er ikke gift, men har boet sammen i næsten 25 år. For 11 år siden arvede jeg et sommerhus af min far, som jeg har brugt en del af min løn og min tid på at istandsætte. For to år siden solgte jeg det så med stor fortjeneste. Min samlever, der er meget utilfreds med, at jeg vil flytte, siger, at hun skal have halvdelen af fortjenesten. Hun siger også, at man skal dele alle værdier, når man har boet sammen i mere end 7 år. Er det rigtigt?

Svar:

Nej, det er ikke rigtigt. I forbindelse med ugifte samlevende er det udgangspunktet, at samlivet som sådan ikke påvirker formueforholdene mellem parterne. Ved samlivsophævelse kan hver part derfor som udgangspunkt udtage det, som den pågældende har indført i boet uanset erhvervelsesmåde. Det gælder uanset, om de ugifte har levet sammen i 7 år eller i 30 år. I visse tilfælde kan der dog være grundlag for at tilkende den ene part et refusionskrav og i relativt afgrænsede tilfælde et såkaldt kompensationskrav.

Med hensyn til sommerhuset er det min umiddelbare vurdering, at din samlever ikke har ret til nogen del af fortjenesten ved salget af det. Du skriver, at du har arvet sommerhuset af din far, samt at du har brugt penge og tid på renovering af det. På baggrund heraf har jeg svært ved at se, at det ikke skulle være dig, der kan udtage (hele) fortjenesten ved salget. Der kan dog foreligge konkrete omstændigheder vedrørende jeres økonomiske forhold, der gør sig gældende, og som jeg ikke har kendskab til. Statsforvaltningen besvarer spørgsmål om emnet på tlf. 7256 7000.

Man kan i øvrigt læse mere om ”papirløs skilsmisse” på statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist, PolioForeningen