Er der sammenhæng mellem post-polio og forhøjet kreatinkinase?

Spørgsmål:

I forbindelse med en almindelig undersøgelse hos min læge blev det konstateret, at jeg har et markant forhøjet kreatinkinase på 2987.

Kan det have en relation til post-polio?

Svar:

Kreatinkinase er et stof, der dannes, når muskler nedbrydes. Det gør musklerne normalt lidt hen ad vejen. Hvis prøven er forhøjet, tyder det på, at der er unormal stor nedbrydning af muskelvæv, hvilket i teorien godt kan skyldes post-polio.

Den stigning, du har haft, er dog temmelig stor, hvis det kun skulle skyldes post-polio. En relativ hyppig årsag til stigning i kreatinkinase blandt polioramte er behandling med kolesterolnedsættende medicin, de såkaldte ’statiner’. De kan også give nedbrydning af muskler og dermed stigning i kreatinkinase.

Noget andet er, at hvis man har en mindre muskelmasse, vil man automatisk have lavt kreatinkinase, og en stigning vil derfor ikke nødvendigvis medføre, at målingen kommer op over normalområdet. Det betyder, at hvis man skal have kolesterolnedsættende medicin, kan man bedst bedømme stigningen, ved at få målt kreatinkinasen inden behandlingen sættes i gang, og så igen efter 1-2 måneder.

Venlig hilsen
Lise Kay, overlæge