Kan postpolio være årsag til hyppig vandladning?

Spørgsmål:

Jeg har postpolio, og det lever jeg med uden de store problemer. Men for et par år siden blev jeg prostata-opereret. Min prostata var for stor, hvilket medførte, at jeg tissede mange gang om dagen og op til seks gange om natten. Sygehuset brugte derfor laser til at gøre min prostata mindre. Trods operationen tisser jeg stadig meget både i dag- og nattetimer, skønt lægerne har ordineret medicin, der skulle hjælpe.

For nogle dage siden var jeg igen på sygehuset til samtale. Jeg spurgte lægen, om det kunne have noget med min postpolio at gøre, at jeg fortsat skal lade vandet så mange gange trods operationen? Det havde lægen ingen viden om, og vi blev enige om, at jeg skulle spørge PolioForeningen.

Svar:

PolioForeningen har lavet en undersøgelse, der viser, at i forhold til andre har 50 % flere poliopatienter vandladningsvanskeligheder. Der kan således meget vel være en sammenhæng.

Sygehuset har vurderet, at prostata var for stor, og at der var indikation for operation. Dette og medicin har, som jeg forstår det, afhjulpet dit problem, men kun i et vist omfang. Det er forståeligt, at du fortsat er generet af de hyppige vandladninger, det må påvirke din søvn- og livskvalitet.

Jeg vil anbefale dig at kontakte din egen læge eller sygehuset igen med henblik på at få et overblik over hvilke undersøgelser, du har været igennem. Sandsynligvis er du fuldt urologisk undersøgt (herunder urodynamisk undersøgelse). Hvis ikke, kunne du sammen med lægen vurdere, om det ville være relevant.

Du kunne også konsultere en fysioterapeut med speciale i urologi. Han/hun vil kunne lave væskevandladningsskema med dig, vejlede og instruere i bækkenbundstræning med videre. Muligvis vil det kunne hjælpe dig.

Jeg håber, at ovenstående vil kunne hjælpe dig videre. Det er vigtigt, at du bliver nøje undersøgt, også selvom du som poliopatient er i øget risiko for at få vandladningsvanskeligheder.

Venlig hilsen

Anne Marie Nymann Eriksen, fysioterapeut