Kan jeg få tilskud til stolelift?

Spørgsmål:

Jeg lider af postpolio, og jeg bor i et hus med trapper. Jeg hiver mig lige nu op ved at trække mig op via gelænderet, men jeg får smerter, og det er ikke alle dage, at jeg har kræfter til det. Jeg har derfor kontaktet et firma, der installerer stolelifte og har fået et tilbud herfra. Det vil gøre min tilværelse så meget lettere, men jeg ville jo gerne have, at kommunen enten betaler beløbet eller i det mindste yder et tilskud.

Hvad gør jeg nu?

Jeg har ikke mulighed for at lave et soveværelse nedenunder. Vi bor i eget rækkehus, og jeg regner med, at vi kan blive boende, hvis jeg kan komme let og ubesværet op på 1. sal.

Kan I hjælpe mig videre i denne sag, før jeg kontakter kommunen?

Svar:

Du spørger, om der kan være mulighed for kommunalt tilskud/bevilling til en stolelift. Det korte svar er ”ja” – i visse situationer kan der være mulighed for det. Kommunen kan bevillige hjælp til boligindretning ud fra en konkret vurdering.

Du har jo allerede gjort et fint forarbejde – i forhold til både at afprøve diverse mindre tiltag og indhente tilbud på en mere fremtidssikret løsning. Så du skal nu have fat i kommunen, så de kan vurdere, om de er enige i, at en stolelift er den rigtige – og ikke mindst billigst egnede løsning.

Der kan bevilliges boligindretning efter servicelovens § 116 når:
– funktionsevnen er varigt nedsat og
– boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

Inden bevilling på en stolelift skal det vurderes, om bolig og adgangsforhold generelt er egnet på længere sigt set i forhold til borgerens funktionsnedsættelse og helbredsmæssige forhold, og om borgeren kan indrette sig på én etage med de kompromisser, det kan indebære.

Hvad gør du:

Du kontakter kommunen for yderligere rådgivning og vejledning – og egentlig ansøgning, INDEN du går videre med tilbuddet fra firmaet. Jeg håber, at det var en brugbar tilbagemelding.

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen
Socialrådgiver