Kan jeg have frivilligt arbejde som førtidspensionist?

Spørgsmål:

Jeg blev for otte år siden tilkendt førtidspension efter 35 år med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har altid arbejdet med børn. Derfor har jeg også savnet mit arbejde utrolig meget – selvom jeg jo godt har kunnet mærke, at helbredet ikke har været på min side.

Nu er jeg så blevet kontaktet af en gruppe pensionerede lærer fra min gamle arbejdsplads, der har startet en frivillig lektiecafé for flygtningebørn. Jeg vil utrolig gerne være med – til trods for, at jeg kun kan bidrage i meget beskedent omfang. Det ved både de og jeg godt. Men det ville give mig så meget, dels kontakten med børnene, men selvfølgelig også det at være sammen med ”kolleger” igen.

Jeg har været på besøg nede i caféen to gange for at hilse på og høre mere om arbejdet. Efter en lille times tid har jeg haft behov for at gå hjem igen, så jeg tror ikke, at jeg ville kunne klare at være der mere end en time eller max to om ugen. Men må jeg overhovedet engagere mig i frivilligt arbejde?

Svar:

Frivillighed bliver mere og mere udbredt, og vi bliver opfordret til at engagere os i frivilligt arbejde. Og hvis du nu har fundet en niche, hvor du kan bidrage, er det da virkelig positivt.

Da du fik bevilliget din førtidspension, vurderede kommunen, at din arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat. Dette i et sådan omfang, at du ikke kunne være selvforsørgende – end ikke i et fleksjob. Det betyder dog ikke, at du slet ingenting kan eller må.

Hvis det viser sig, at der sker en så væsentlig bedring i din arbejdsevne, at du igen vil kunne være selvforsørgende, vil din pension kunne gøres hvilende eller helt frakendes. Men det er jo ikke det, der her er tale om. Jeg vurderer ikke, at der er noget som helst til hinder for, at du engagerer dig i lektiecaféen.

Den indsats, du giver udtryk for at kunne yde, er klart nyttig ift. lektiecafeen, men næppe udtryk for en reel arbejdsevne, der vil kunne udnyttes på arbejdsmarkedet.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver