Kan ledsagerordning søges, når jeg er fyldt 67 år?

Spørgsmål:

Jeg fik Polio i 1952 og er i dag kørestolsbruger. Jeg klarer mig selv i det daglige, men uden for hjemmet er jeg afhængig af min mands hjælp, når jeg f.eks. skal passere en kantsten eller skal benytte et fremmed toilet.

Jeg har hørt om en jævnaldrende, der efter sin mands død søgte om en ledsager uden for hjemmet. Hun fik afslag, fordi ordningen ikke bevilliges, efter man er blevet 67 år. Til februar fylder jeg 67 år, og jeg er blevet nervøs for, om det samme gælder mig, hvis min mand skulle dø, og jeg får brug for en ledsager.

Jeg tænker derfor, om jeg skal søge nu - inden jeg bliver 67 år?

Svar:

En ledsageordning kan bevilliges til borgere, der pga. betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Der bevilliges 15 timer om måneden.

Ordningen kan ganske rigtigt kun bevilliges til borgere under 67 år, men kan bevares efter overgangen til folkepension. Med andre ord – er man bevilliget ordningen og opfylder man stadig betingelserne, bevarer man ordningen også efter, at man er blevet 67 år. Men man kan ikke få tilkendt ordningen, hvis man først søger efter, at man er blevet 67 år.

Hvis du vurderer, at du har behov for en ledsager, bør du derfor søge ordningen nu. Det vil være for sent at søge, når du er blevet 67 år. Du kan kontakte din kommune for yderligere rådgivning og vejledning om ordningen og ansøgning, eller du kan lave en direkte ansøgning via borger.dk

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at rette henvendelse igen til PolioForeningen for yderligere rådgivning og vejledning. Ring evt. til PolioLinjen på tlf. 3673 2040 alle hverdage fra kl. 10.00-14.00

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver