Min læge kender mig ikke

Spørgsmål:

Jeg er på grund af mine fysiske udfordringer på vej til at blive indstillet til førtidspension. Jeg har sådan set haft et fint samarbejde med Jobcenteret – og mødt forståelse for min situation.

Min sagsbehandler og jeg har nu fået udfyldt Rehabiliteringsplanens forberedende del, og så skal der åbenbart indhentes en erklæring fra min egen læge.

Mit problem er bare, at min egen læge ikke kender mig! Der henvender jeg mig kun, når jeg ellers fejler noget. Faktisk har jeg ikke nogen fast læge i mit lægehus. Det er jo min fysioterapeut og øvrige faste behandlere, der kender mig. Og herfra har kommunen allerede indhentet oplysninger. Men sagsbehandleren siger, at de SKAL indhente erklæring fra egen læge. Kan det virkelig være rigtigt?

Svar:

Ja, det er korrekt, som du har fået oplyst, at der skal indhentes en erklæring fra egen læge, en såkaldt LÆ265, før sagen kan sendes til RehabiliteringsTeamet med henblik på indstilling til fx førtidspension.

Det er ikke altid egen læge, der er primær behandler ift. patienter, men det er egen læge, der skal udfylde denne konkrete erklæring. Egen læge skal gøre dette på baggrund af de oplysninger, der ligger i patientjournalen (herunder oplysninger fra andre behandlere) og på baggrund af en undersøgelse/samtale med patienten.

Der ligger en klar vejledning til, hvordan egen læge skal udfylde erklæringen – og hvor meget tid, der skal sættes af til undersøgelsen/samtalen. Så egen læge skulle gerne være velforberedt til undersøgelsen, og med udgangspunkt i den og de oplysninger, der ligger fra øvrige behandlere kunne beskrive de relevante helbredsforhold, særlige hensyn og vurdere borgerens opfattelse af eget helbred.

Så selvom du ikke kender din egen læge, skal erklæringen altså udfyldes – og bruges som dokumentation i sagen. Men forhåbentlig vil du opleve, at det er afsat tid til undersøgelsen, og at egen læge har sat sig ind i din situation.

Du kan også forberede dig til undersøgelsen – evt. ved at lave stikord i forhold til vigtige pointer i din sygehistorie og medbringe kopi af vigtige undersøgelsesresultater. 

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver