Skal hjælpeordninger søges inden en bestemt alder?

Spørgsmål:

Er der hjælpeordninger, der skal søges inden en bestemt alder? Jeg fylder snart 60 år og overvejer, om jeg skal søge min kommune om at få personlig hjælp i dagligdagen.

Svar:

Der er ikke nogen aldersgrænse i forhold til at søge om personlig og praktisk hjælp, også kaldet hjemmehjælp. I forhold til at søge om en hjælperordning (BPA – Borgerstyret Personlig Assistance) er der heller ikke nogen aldersgrænse.

En såkaldt ledsagerordning skal derimod søges inden folkepensionsalderen. Men det er også umiddelbart den eneste paragraf efter Serviceloven, hvor alderen har en direkte betydning.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at rette henvendelse igen til PolioForeningen for yderligere rådgivning og vejledning. Ring evt. til PolioLinjen på tlf. 3673 2040.

Læs om de forskellige hjælperordninger

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver