Netværksgrupper

Netværksgruppen er et tilbud til medlemmer om uformelt samvær og sparring med andre medlemmer, der lever med følgerne efter polio.

Uanset om du har udviklet post-polio, senfølger eller almindelige aldersrelaterede forandringer, kan det i perioder være rart at mødes med andre, der kender til de udfordringer, man som polioramt kan komme ud for, og som derfor har en unik forudsætning for at forstå din situation.

Som deltager i en netværksgruppe har du blandt andet mulighed for at:

  • Møde personer i en lignende livssituation
  • Udveksle erfaringer
  • Støtte hinanden
  • Få relevant faglig viden og nye ideer

Hvor og hvor ofte?

Gruppen varetages af en koordinator fra PolioForeningen, som har psykologfaglig baggrund. Koordinatoren er tovholder på gruppen de første 4 gange.

Herefter mødes gruppen selvstændigt, men koordinator kan deltage efter behov. Netværksgruppen foregår online, hvor både du, tovholder og de andre deltagere kan se hinanden.

Tidspunkt og sted for møderne fastsættes efter aftale med deltagerne.

Sådan kommer du med

Man kan tilmelde sig løbende. En ny gruppe starter, når der er 4-6 tilmeldinger.

Gruppen bygger på engagement, tillid og respekt, og deltagere har tavshedspligt overfor tredjepart. Der opfordres til mødepligt af hensyn til de øvrige deltagere.

Gratis for medlemmer

Deltagelse i netværksgruppen er gratis for medlemmer af PolioForeningen.

Du tilmelder dig her på hjemmesiden, hvorefter du bliver kontaktet af koordinator med henblik på en kort telefonisk samtale, som skal sikre den bedste deltagersammensætning.

Tilmeld dig netværksgruppe