Støtte til pårørende

Som pårørende til en polioramt kan du få støtte og rådgivning hos os.

PolioForeningen er også en forening for dig som pårørende, og vi har en række tilbud, der er særligt målrettet dig. Læs om de forskellige tilbud her.

Vi tilbyder psykologisk rådgivning til pårørende på mail eller telefon. Foreningens psykolog tilbyder ikke terapeutiske samtaler, men kan medvirke til afklaring samt yde støtte og vejledning.

Psykologen rådgiver ofte om problemstillinger, der relaterer sig til:

  • Stress-, krise- og traumereaktioner
  • Udfordringer inden for familie- og samliv
  • Ensomhed

Dette er blot eksempler på problemstillinger, ingen tanker, følelser eller bekymringer er for store eller for små til rådgivning. Det handler om dine behov, og derfor er det også individuelt, hvorvidt der er brug for en enkelt samtale eller et korterevarende rådgivningsforløb.

Hvis du som pårørende ønsker mere end en samtale med vores psykolog, skal du være medlem af PolioForeningen.

Ring til den psykologiske rådgivning

Du kommer i kontakt med psykologen ved at ringe til PolioLinjen, som viderestiller dit opkald.

Hvis psykologen ikke er til stede, får hun information om dit opkald og vil kontakte dig. Du kan også vælge at kontakte psykologen direkte via mail på psykolog@polio.dk

Her kan du enten bede om at blive ringet op eller stille dit spørgsmål. Det tilstræbes, at alle henvendelser besvares indenfor to hverdage.

Psykologen har tavshedspligt, og din henvendelse behandles anonymt, hvis du ønsker det.

Foreningens telefoniske rådgivning, PolioLinjen, tilbyder gratis og uvildig vejledning på telefon for dig, der er berørt af polio eller post-polio. Det kan både være som ramt eller pårørende.  

Ved telefonerne sidder en erfaren gruppe af socialrådgivere parat med råd og vejledning. Det kan blandt andet være om muligheder og rettigheder inden for:

  • Træning og behandling
  • Smerter
  • Pension

Få mere at vide om PolioLinjen

Netværksgrupper er et tilbud til medlemmer om uformelt samvær og sparring med andre medlemmer, der lever med følgerne af polio.

Som deltager i en netværksgruppe har du blandt andet mulighed for at:

  • Møde personer i en lignende livssituation
  • Udveksle erfaringer
  • Støtte hinanden
  • Få relevant faglig viden og nye ideer

Hvor og hvor ofte?

Gruppen varetages af en koordinator fra PolioForeningen, som har psykologfaglig baggrund. Koordinatoren er tovholder på gruppen de første 4-5 gange. Herefter mødes gruppen selvstændigt, men koordinator kan deltage efter behov. Gruppen mødes én gang pr måned undtagen i juli og december. Hvert møde varer to timer.

Tidspunkt og sted for møderne fastsættes efter aftale med deltagerne.

Sådan kommer du med

Man kan tilmelde sig løbende. En ny gruppe starter, når der er 4-6 tilmeldinger, herefter er gruppen lukket for nye deltagere.

Gruppen bygger på engagement, tillid og respekt, og deltagere har tavshedspligt overfor tredjepart. Der opfordres til mødepligt af hensyn til de øvrige deltagere.

Gratis for medlemmer

Deltagelse i netværksgruppen er gratis for medlemmer af PolioForeningen. Som pårørende kan du tegne et personligt medlemskab, eller I kan sammen vælge at tegne et familiemedlemskab.

Du tilmelder dig her på hjemmesiden, hvorefter du bliver kontaktet af koordinator med henblik på en kort telefonisk samtale, som skal sikre den bedste deltagersammensætning.

Tilmelding til netværksgruppe for pårørende

Du kan læse mere om at være pårørende her på vores hjemmeside og hente vores pjecer