Balancetræning

Polioramte kan have balanceproblemer som følge af svag muskulatur, mangelfuld koordinering og dårlige reflekser. Balancen er vigtig for at forebygge fald, og det kan derfor være godt at træne den.

En forudsætning for at kunne holde balancen er, at man har stabilitet i kroppen. Jo mindre stabil kroppen er, desto sværere er det at holde balancen og modstå de påvirkninger, der kommer, når man er aktiv.

De stabiliserende muskler er de små muskler langs rygsøjlen, de tværgående mavemuskler og bækkenbunden.

Et udgangspunkt for balancetræning er derfor at få bevidsthed om, hvordan rygsøjlen kan holdes stabil af de nævnte muskler og få trænet dem.

Når man har fornemmelsen af, hvordan de stabiliserende muskler aktiveres, kan man arbejde med at udfordre balancen. Det gøres ved i tiltagende grad at foretage bevægelser, der foregår i afstand fra kroppen og med tiltagende belastning.

Man kan træne balancen ud fra en proaktiv vinkel ved at fokusere på at starte med at sikre kroppens stabilitet, inden man laver en planlagt bevægelse eller fra en reaktiv vinkel, hvor man fokuserer på at holde balancen, selvom man kommer i situationer, hvor den bliver udfordret.

Forskellige former for balancetræning

Balancetræning kan udføres på mange forskellige måder. En nem måde at træne bevidstheden om stabilitet i kroppen er i stående stilling at føre kroppens tyngdepunkt ud til siderne og fornemme, hvordan balancen påvirkes.

Fysiopilates bidrager også til at få en bevidsthed om balance i kroppen og fokuserer derudover mest på proaktiv træning.

Reaktiv træning opnås f. eks. ved boldspil, dans, gang på forskelligt underlag, gang med lukkede øjne, gang med ris/sandpose på hovedet, baglæns gang, brug af balancepuder eller ridetræning.