Konditionstræning

Konditionstræning forebygger en lang række livsstilssygdomme som f. eks. hjerte-kar sygdomme. Du kan her blive klogere på, hvordan du som polioramt kan træne kondition.

Kondition er et samlet udtryk for, hvor effektivt lungerne kan optage ilt og hjertet transportere ilten ud til musklerne. Det er altså et spørgsmål om, hvor godt lunger og hjerte kan arbejde.

For at træne konditionen skal man arbejde, til man bliver så forpustet, at det påvirker talen.

Undgå overbelastning af muskler

Polioramte kan være nødt til at træne i kortere tid eller holde pauser på grund af svage muskler.

Optimalt bør polioramte konditionstræne to til tre gange om ugen. Hvert træningssæt skal helst vare mindst 10 minutter og i alt mindst 30 minutter. Det er selvfølgelig individuelt, hvor meget man kan klare.

Der kan være mange måder at konditionstræne på, alle er i princippet lige gode, så længe man bliver forpustet. Det gælder derfor om at finde en træningsform, man kan klare uden, at det belaster de svageste muskler for meget.

Det kan generelt være en god strategi for at få pulsen op, at man holder belastningen lav og tempoet så højt som muligt. Samtidig er det godt at bruge så mange af de store muskler på en gang som muligt.

Stofskiftekondition

I de senere år har man også talt om stofskiftekondition, som er musklernes evne til at optage fedt og sukker fra blodet. Når musklerne bliver bedre til at optage fedt og sukker, bliver de også bedre til at arbejde, men det betyder også, at fedt og sukker hurtigere forsvinder fra blodet hvilket medfører, at tendensen til at få åreforkalkning og sukkersyge mindskes.

Stofskiftekonditionen trænes alene ved, at musklerne bruges og kræver ikke, at pulsen kommer op for at blive trænet. Det betyder, at bevægelser i sig selv har en positiv indflydelse på stofskiftekonditionen og dermed på at forebygge åreforkalkning og sukkersyge.

I praksis kan det altså hjælpe, at man f. eks. rejser sig op og henter kaffe i stedet for at få den serveret eller bare, at man bevæger ben eller arme ind i mellem, når man sidder stille. Jo mere bevægelse desto større effekt.