Styrke- og udholdenhedstræning

Bliv klogere på, hvordan du som polioramt kan træne styrke og udholdenhed.

Muskler kan trænes enten ved styrke- eller udholdenhedstræning. Den gængse definition på styrke- og udholdenhedstræning er at træne, til musklerne udmattes.

Det er ikke godt for poliomuskler at træne til udmattelse, man skal stoppe i så god tid, at man stadig har kræfter til at gentage øvelsen nogle gange.

Det er en god idé at holde pauser undervejs. De poliomuskler, som er svækkede, trænes bedst ved udholdenhedstræning. Det vil sige, at man belaster med det antal kilo, man nemt kan magte, men til gengæld øger den tid, man laver øvelsen.

Eksempel på udholdenhedstræning

I praksis kan det f. eks. være, at man gentager øvelsen ti gange, holder en lille pause og derefter gentager endnu 2 x 10 med en pause imellem. Pausen skal vare samme tid som øvelsen eller op til halvanden gang længere. Når man synes, at de 3 x 10 gange bliver for let, kan man øge til 3 x 15.

Senere kan man eventuelt øge belastningen en smule og samtidig gå ned på 3 x 10 gentagelser. Herfra kan antallet af gentagelser igen øges.

En anden strategi kan være at starte med meget let belastning i øvelsen og lave 12-15 gentagelser tre gange og øge belastningen, når man føler, at man har kræfter til det.

Poliolammelser er som regel spredt rundt om i kroppen, og dermed skal man træne den enkelte muskel under hensyn til, hvor stærk den er.

Start forsigtigt ud

Træningsprogrammet bør starte forsigtigt og langsomt øges. Øvelserne og belastningen bør løbende justeres i forhold til reaktionen på træningen.

Får man muskelsitren, kramper, yderligere nedsat kraft, ekstra træthed eller muskelsmerter i mere end to døgn, skal belastning eller antallet af gentagelser nedjusteres.