Træn din balance

Flere undersøgelser tyder på, at du som polioramt har øget risiko for at falde. For at undgå faldulykker er det vigtigt, at du træner din balance.

Har du polio, er der noget, som tyder på, at du har større risiko for at falde og få en skade.

I følge en svensk under søgelse blandt polioramte rapporterede 62 % af de adspurgte, at de var faldet mindst en gang inden for det seneste år. 13 procent af dem, der faldt, fik skader i form af brud eller hovedskader. De fleste rapporterede, at faldet skete udendørs (53 %), og at det var om eftermiddagen (68 %).

I følge den svenske undersøgelse er årsagerne til fald mange. Det kan være nedsat muskelstyrke, nedsat syn, svimmelhed, løse tæpper og urininkontinens, der gør, at man skal skynde sig på toilettet.

Tallene fra den svenske undersøgelse ligner meget dem, vi har fra amerikanske, hollandske og canadiske undersøgelser.

Hvorfor mister du balancen?

Når du falder, er det fordi, du mister balancen. For at undgå at falde handler det i fysisk forstand om at balancere og holde kroppen i ligevægt i forhold til udefra kommende påvirkninger.

I den sammenhæng er der en lang række faktorer, der spiller ind i forhold til, om du kan holde balancen:

  • Nedsat muskelstyrke i benene kan give nedsat gangfunktion. Det betyder, at du får sværere ved at gå sikkert, og du bliver hurtigere træt. Dermed stiger risikoen for at falde. Derudover oplever alle mennesker, at de indimellem snubler, men redder situationen uden at falde. Hvis du som polioramt har svag muskulatur i lårene, er du ikke i stand til at gribe kroppens vægt, og resultatet er, at du falder. Mange personer med polio har dette problem, og de skal derfor være meget opmærksomme på at gå på en sikker måde.
  • Hvis du har nedsat følesans i benene og (især under fodsålerne), kan du ikke mærke gulvet, og det er sværere at holde balancen. Her må du kompensere med synet og evt. bruge en stok.
  • Svimmelhed kan skyldes flere ting (væskemangel, bivirkning fra medicin, alkoholforbrug, øreproblemer m.m.). Ved svimmelhed øges risikoen naturligvis også for at falde.
  • Nedsat syn betyder, at du kan fejlbedømme afstande eller overse små forhindringer. Briller med glidende overgang slører nederste del af synsfeltet og kan genere især ved trappegang og udendørs gang.
  • Depression nedsætter aktivitetsniveau og koncentrationsevne.

Frygten for at falde

Frygten for at falde spiller også en rolle i forhold til din risiko for at falde. Hvis du først er blevet bange for at falde, kan du risikere at komme ind i en negativ spiral, der øger risikoen for, at du falder.

Frygten for et fald medfører nemlig ofte, at du er mindre fysisk aktiv for at undgå at falde. Men når du er mindre aktiv, nedsættes din muskelkraft og dermed øges din risiko for at falde.

Balanceøvelser

For at undgå at falde, har det stor effekt at træne din balance. Vi har samlet en række øvelser, som du kan lave hjemme på stuegulvet. 

Tips før du starter på balancetræning:

  • Træn i sikre omgivelser
  • Skab mulighed for at støtte med hænderne. Evt. ved en stol eller et bord
  • Træn evt. foran et spejl
  • Træn når du er frisk – ikke når du er træt
  • Træn inden for dine grænser – ikke over

Balanceøvelser (pdf)