Viden om træning

Som polioramt er det vigtigt at træne og være fysisk aktiv. Men der er også nogle særlige hensyn, du skal tage.

Polio rammer meget forskelligt, så det er ikke muligt at give generelle retningslinjer for, hvordan den enkelte bør træne. Det bedste råd er at lytte til kroppen og respektere, når den siger stop. Det kan være svært at lære, hvis man fra barns ben er blevet oplært i at blive ved trods smerter og udmattelse.

Det er normalt, at muskler bliver trætte og ømme efter træning, men aktiviteten har været for hård, hvis muskelømheden eller trætheden varer mere end et til to døgn. Det gælder også, hvis den er så udtalt, at næste dag er ødelagt, eller man får kramper eller sitren i musklerne.

Når man har trænet, er det særligt vigtigt, at man efterfølgende giver musklerne fred og ro til at restituere og genopbygge kræfterne. Det betyder bl. a., at man skal overveje at nedsætte de daglige aktiviteter den dag, man træner.

Vedligeholdende træning

Mange polioramte har gennem deres liv trænet så meget, at de ikke kan opnå bedre funktion ved at træne yderligere. Målet med træningen bliver derfor at vedligeholde den muskelkraft, der allerede er opnået. Vedligeholdende træning behøver ikke at foregå så hyppigt eller belastende, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Det kan være en stor hjælp at få vejledning fra en fysioterapeut, der kender til polio for at få tilrettelagt et individuelt tilpasset træningsprogram.

Sundhedsstyrelsen anbefaling - træning for personer over 65 år

  • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen
  • Udfør aktiviteter, der vedligeholder eller øger konditionen og muskel og knoglestyrken
  • Lav udstrækningsøvelser mindst to gange om ugen af mindst 10 minutters varighed
  • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige