Pas på overtræning

Forklaringen på, at polioramte kan komme til at træne for meget, findes i de måder, kroppens nerver og muskler fungerer på.

Nerver og muskler

Nervetrådene styrer musklernes sammentrækning ved at sende en nerveimpuls fra rygmarven og ud til muskelfibrene.

Impulsen fremkommer ved en kemisk proces, der ombytter ioner henover nervetrådens overflade. Lige når impulsen har været affyret, er der ikke flere ioner at bytte, og der kan derfor ikke affyres en ny impuls, før ionerne er tilbage, hvor de kom fra.

Denne restitution tager nogen tid. Der er derfor grænser for, hvor hyppigt den enkelte nerve kan affyre en impuls. Samtidig er der også grænser for, hvor længe den enkelte muskelfiber kan holde sig sammentrukket. En bevægelse varer normalt længere end det, den enkelte nerve og muskelfiber kan klare.

I praksis foregår bevægelsen derfor ved, at nervetråde og tilhørende muskelfibre skiftes til at trække sig sammen – nogle fibre arbejder, mens andre restituerer.

Udholdenhed

Musklernes udholdenhed afgøres af, hvor mange nerver og tilhørende muskelfibre, man har at skifte imellem. Jo flere desto større udholdenhed.

I forhold til andre har polioramte færre nerver og muskelfibre at skifte imellem. Det betyder derfor, at deres muskler ikke kan holde sig sammentrukket i så lang tid som hos andre. De kan altså ikke klare en bevægelsen ret længe, før musklen bliver udtrættet.

Styrke

Styrken af en bevægelse afgøres af hvor mange muskelfibre, der aktiveres på samme tid.

Når polioramte har mistet nerver og tilhørende muskelfibre, er der ikke så mange muskelfibre at aktivere, og polioramtes muskler er derfor ikke i stand til at opnå den samme styrke som andres.

Træning

Når man træner, overbelaster man musklerne svagt, og de nedbrydes derfor en lille smule. Får musklerne derefter ro til at restituere, vil de blive genopbygget lidt stærkere. Hvis de har opnået deres maksimale styrke, fastholdes den styrke, de allerede har.

Forsøger man derimod at presse sine nerver og muskler til at fungere, selvom restitutionsprocesserne ikke er fuldførte, vil musklerne lide skade, og man vil miste kræfter.

Som polioramt er det derfor yderst vigtigt at holde pauser, så musklerne ikke svækkes, fordi kroppen ikke får mulighed for at restituere.