Undgå overbelastning

Læs hvordan du som polioramt kan undgå at overbelaste dine muskler.

Når man har polio, og antallet af nerver og muskelceller er nedsat, kan de svage muskler komme til at arbejde på deres maksimale kapacitet i længere tid, også selvom der er tale om mindre krævende aktiviteter. 

Muskler og nerver får dermed mindre mulighed for at restituere, og der bliver større risiko for, at svage muskler overbelastes og svækkes i stedet for at blive trænet.

Et stykke hen ad vejen kan musklerne tilpasse sig, så de kan bevare deres funktion på bekostning af evnen til at lave hurtige og pludselige bevægelser.

Vigtigt med hvileperioder og rolig bevægelser

Skal man forbygge, at polioramte muskler overbelastes, skal man derfor sørge for, at musklerne får mulighed for at hvile hyppigere, at maksimal belastning undgås, at bevægelser bliver langsomme og rolige, og at man hen ad vejen skifter stilling for at belaste forskellige muskler.

På tilsvarende vis bør træning af svækkede poliomuskler ikke foregå som hård styrketræning, men i rolige bevægelser uden maksimal belastning og afbrudt af hvileperioder.

Der findes mange forskellige typer af træning. Du kan læse mere om disse typer her