Gå til hovedindhold

Særlig hjælp til vælgere med handicap

Alle har ret til at stemme – uanset om man har et handicap eller ej. Her har vi samlet de regler, som gælder for vælgere med handicap, og som kan gøre det nemmere at få sat sit kryds.

Der findes regler, som kan gøre det nemmere for vælgere med handicap at sætte sit kryds ved folketingsvalg.

Skift af valgsted

  • Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at stemme et andet sted end der, hvor du er tilknyttet. Hvis du ønsker at skifte valgsted, skal du søge om det hos din kommune, som kan sende dig et ansøgningsskema. Husk at søge i god tid inden valget.
    Du kan kontakte borgerservice i din kommune for at finde ud af, hvilket valgsted du er tilknyttet. Borgerservice kan også hjælpe med at finde et andet valgsted, der bedre opfylder dine behov.

Hjælp til stemmeafgivningen

  • Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.
    Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. Aftal det på dagen med de valgtilforordnede på dit valgsted.

Stem fra din egen bil

  • Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på afstemningsstedet. Det kan for eksempel være, hvis du mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende på afstemningsstedet.
    Du skal henvende dig til en valgstyrer eller valgtilforordnet, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger.

Hjælp ved brevstemmeafgivning

  • Du kan også få hjælp til at brevstemme. Det gælder fx, hvis du er indlagt på hospitalet eller bor på et bosted. Her er det udpegede ansatte på institutionen, som sørger for brevstemmeafgivningen.