Generalforsamling

Frederiksberg-København kredsen holder generalforsamling.

Arrangør

Frederiksberg København

Dato

3. oktober 2019

Tidspunkt

Kl. 17.00 - 21.00

Adresse

Caféen på Stranden, Strandlund 102, indkørsel: Strandvejen 142 C, 2920 Charlottenlund
Vis på kort

Pris

Gratis

Kom og deltag i den årlige geneneralforsamling i Frederiksberg-København kreds. Dørene åbner kl. 16.30, og selve generalforsamlingen starter kl. 17.00. Efter generalforsamlingen byder kredsen på middag inkl. lidt drikkevarer.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, 1.a Valg af referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse ved Jørn Busk
 5. Indkomne forslag
 6. Oplæg til aktivitetsplan
 7. Beslutning om antallet af suppleanter
 8. Valg af bestyrelse, på valg:
  - Jørn Busk genopstiller, Merete Kammp Nielsen genopstiller ikke.
  - Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen.
 9. Valg af suppleanter:
  - Besluttet antal suppleanter skal vælges.
 10. Valg af revisor. Punket udgår, da det er økonomichefen for foreningerne, der varetager dette hverv.
 11. Valg af revisorsuppleant. Punktet udgår, af samme årsag som i punkt 10.
 12. Eventuelt.

Der er parkering ved Stranden, bus 1A stopper nær ved.

Kontakt

Erik V. Østergaard: frederiksberg-koebenhavn@ulykkespatient.dk