Placebo og Nocebo

Virker medicinen, eller virker den, fordi vi tror, den virker?

Arrangør

Frederiksberg København

Dato

10. april 2019

Tidspunkt

Kl. 19.00-21.30

Adresse

Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre
Vis på kort

Pris

Gratis.

Mange smertepatienter indtager medicin for at mindske og lindre de smerter, de lever med. De fleste har hørt om, at der laves forsøg, hvor nogle patienter får aktivt virkende medicin, og andre får et ikke-aktivt virkende præparat. Det ikke-aktive præparat kaldes placebo. Denne type af undersøgelser kaldes placebo-kontrollerede undersøgelser. 

Afhængig af undersøgelsens karakter får flere en positiv smertelindrende effekt af placebopræparater. Formålet med brug af placebo er således at bedømme, hvor stor en del af den smertelindrende effekt, der kan tilskrives den aktive medicin. Placebo-reaktionen er en kombineret psykologisk og fysiologisk effekt, hvilket foredraget vil belyse. 

Hvor placebo er en positiv forventningseffekt mod smerterne, er nocebo paradoksalt nok en negativ forventningseffekt: Smerterne kan øges ved indtag af ikke-aktivt præparat. Også denne reaktion vil foredraget belyse. 

Foredragsholder er overlæge og ph.d. Mads Werner. Han har arbejdet med behandling af akutte smerter, cancer-smerter og kroniske smerter i mange år, og arbejder som overlæge på Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet. 

Kontakt

Kirsten Christensen: tlf. 5377 1953, kcr.kkerne@gmail.com