Smertecafé - infomøde

Med udgangspunkt i Komiteen for Sundhedsoplysnings 'Lær at tackle' kurser, udbyder vi en række smertecafémøder, hvor du får indsigt i og redskaber til at få et bedre liv med kroniske smerter.

Arrangør

Østjylland

Dato

10. oktober 2020

Tidspunkt

Kl. 14.00-15.30

Adresse

Bygning 8 på MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 9-11, 8000 Aarhus C
Vis på kort

Pris

Gratis - Vi byder på en kop kaffe og en 'snack'

Med udgangspunkt i Komiteen for Sundhedsoplysnings 'Lær at tackle' kurser, udbyder vi en række smertecafémøder, hvor du som deltager får indsigt i og redskaber til at få et bedre liv med kroniske smerter.

"Vi kan ikke fjerne smerterne, men ved at italesætte, hvordan de påvirker vores liv, kan vi i fællesskab finde strategier, der gør hverdagen og tilværelsen mere tålelig." Instruktør Solveig Hansen.

Infomøde
Lørdag den 10. oktober er der introduktionsmøde, hvor alle er velkomne. Denne dag gennemgår vi temaerne for de kommende smertecaféer.

Smertecafémøderne bliver for max otte deltagere - og der er mødepligt. Det er der for at sikre alle det bedst mulige udbytte. Der vil ligeledes være en smule hjemmearbejde mellem møderne.

Smertecafémøderne starter lørdag den 24. oktober og afholdes hver lørdag fra kl. 14-16.30 til og med 28. november.

Kontakt

Solveig Hansen, 4117 2945, s.hansen@ulykkespatient.dk