Covid-19 og polio

Personer med risiko for alvorlige forløb ved smitte med COVID-19 er selvsagt bekymrede. Det gælder også en del af PolioForeningens medlemmer.

I såvel forening som i Specialhospitalet for Polio- og UlykkesPatienter har vi løbende haft fokus på problemstillingen for at sikre vejledning til medlemmer og patienter og gøre myndighederne opmærksom på poliogruppen.

Vi har i foreningsregi haft problemstillingen på dagsordenen i både Danske Handicaporganisationer, hvor formanden er medlem af forretningsudvalget, og i Danske Patienter, hvor direktøren er medlem af forretningsudvalget.

Danske Handicaporganisationer har været særdeles aktiv over for alle myndigheder for at gøre opmærksom på vigtigheden af, at personer omfattet af DH organisationerne skal prioriteres højt i forhold til vaccine. Også Danske Patienter har været særdeles aktiv i debatten om prioriteringen af vaccinationer.

Specialhospitalet i kontakt med Sundhedsstyrelsen

I hospitalsregi har vi ligeledes haft gode muligheder for at komme til orde, navnlig over for Sundhedsstyrelsen, som vi har haft møde med adskillige gange.

Sundhedsstyrelsen har meddelt os, at man som udgangspunkt ikke betragter poliooverlevere som en gruppe med højere risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Så sent som d. 29. marts 2021 blev vi orienteret om, at Sundhedsstyrelsen fortsat ikke har kendskab til en øget risikoprofil hos poliooverlevere.

Der skal for hver enkelt patient foretages en individuel vurdering af, om følgerne efter polio er af en sådan indgribende karakter, at patienten er i særlig øget risiko ved smitte. Det vil navnlig være nedsat respiration, nedsat muskelkraft med relation til åndedrætsorganer og lignende, herunder i relation til eventuelle andre tilstande (multisygdom).

Er man i en sådan særlig øget risiko for alvorligt forløb ved smitte, skal man henvende sig til egen læge eller den regionale hospitalsafdeling (fx respirationscenter) hvor man er i behandlingsforløb. Vi véd, at mange poliopatienter allerede har haft sådan kontakt og er henvist til vaccination.

Læs mere på Sundhedsstyrelsen hjemmeside om vaccination, og hvornår du kan forvente at blive vaccineret.

Kontakt PolioLinjen

Måtte du have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte PolioLinjen på telefon 36 73 20 40 mandag til torsdag kl. 10 til 14 eller sende en mail til info@poliolinjen.dk