Indberetningsskema Det Gode Liv

Projektet Det Gode Liv er med til at skabe nye fællesskaber blandt medlemmerne gennem oplevelser i naturen.

Snak om hvilke naturarrangementer I har lyst til at lave i kredsen, udfyld indberetningsskemaet så godt som muligt og indsend det senest d. 23. maj. Så læser vi jeres gode ideer igennem og vender tilbage snarest muligt.

I tilfælde af, at der kommer flere gode ideer, end vi har midler til, vil vi naturligvis prioritere arrangementerne i samarbejde med de kredse, der ønsker at afholde det, og sikre at alle får lige mulighed for at udbyde nogle spændende naturoplevelser i deres kreds.

Kontakt

Ønsker du hjælp eller har du spørgsmål til projektet, så kontakt Amalie Leinum på mail ale@polio.dk eller tlf.: 36 73 90 47.

Hvem indsender og er kontaktperson for arrangementet?

Oplysninger om naturarrangementet

(ml. midt august og slut november)
(Skriv om det er inkl. eller eks. hjælpere)
(Adresse + evt. beskrivelse af mødested)
(Lav gerne lille budget. Projektet kan betale instruktør, forplejning og evt. udstyr, m.m.)
(Skriv med hvem, og hvad de skal bidrage med - fx instruktør fra Danmarks Sportsfiskerforbund)
(Fx indkøb af udstyr, markedsføring, finde naturvejleder m.m.)