Læserbrev du kan benytte til kommunalvalget

PolioForeningen har skrevet et læserbrev, som du kan sende til den lokale avis op til kommunalvalget.

Nedenfor er der udkast til et læserbrev, som du fra din kreds kan sende til de lokale aviser. Det er en god ide, hvis du kan tilpasse læserbrevet til de lokale forhold ved fx at inddrage lokale eksempler eller tilsvarende, der gør dem mere nærværende.

Du må gerne underskrive læserbrevet med dit navn samt på vegne af PolioForeningen. Det giver både synlighed om kredsarbejdet og om det politiske indhold i læserbrevet.

Husk at aftale på forhånd i kredsen, hvem der sender læserbrevet til hvilke lokale aviser. Hvis et lokalt dagblad/ugeavis dækker to kredse, så husk at orientere den anden kreds.

Læserbrev

Bedre tilgængelighed i kommunen (pdf)