Bornholm kreds

Bornholm kreds er én af foreningens 16 kredse.

Bornholm kreds har sin egen bestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 5  frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling. 

Hvis du vil vide, hvad der rører sig i Bornholm kreds, er du velkommen til at kontakte kredsformand Ole Lærke på tlf.: 2166 1748 eller mail olaerke@gmail.com

Kredsens bestyrelse