Afholdte arrangementer 2015

Julehygge onsdag d. 25. november 2015

Julefesten er altid meget velbesøgt og humøret er højt. Vi får leveret en dejlig julemiddag bestående af flæskesteg med alt tilbehør og ris á la mande fra vores sædvanlige gode slagter.

Efter middagen kom der gang i bankospillet, hvor gevinsterne var medlemmernes medbragte pakker.

Under kaffepausen blev det amerikanske lotteri udtrukket, og der var fine sponsorgevinster.

Vores frivillige hjælpere var igen medvirkende til at aftenen blev vellykket.

Træning Hollufgaard, efterår 2015

Der er stadig fuld gang i træningen på Hollufgaard her i efteråret.
Vi mødes hver onsdag fra kl.15.00-16.30 hvor vi træner på egen hånd. Ca. 1 gang i måneden kommer der en fysioterapeut forbi, og fortæller om forskellige træningsformer, som tilpasses hver sit behov. 

Vi afslutter ind imellem træningen med en kop kaffe og lidt godt til ganen, som en hyggelig afslutning på dagens gøremål. 

Tema aften den 29. oktober 2015: At være pårørende til patienter med kroniske smerter

I samarbejde med Gigtforeningen Odense, Foreningen Smertetærskel og DH Odense arrangerede PTU Fyn en tema aften om at være pårørende til patienter med kroniske smerter. 

Denne aften fortalte Jytte Andersen, om alle de udfordringer og spørgsmål man har når man er i familie med en patient med kroniske smerter. 

Cafémøde den 8. oktober: Sammen er vi stærkere

Denne aften fortalte projektleder Tina Brandt Jensen om PTU Fyn's projekt "Videre i livet efter ulykken"

Samtidig blev der fortalt om PTU's fordele ved, at være medlem.
Her blev der skabt en god dialog, og der blev udvekslet erfaringer over en kop kaffe. 

Generalforsamling den 28. september 2015

Aftenen startede med, at Birthe Bjerre bød alle velkommen til PTU Fyn's generalforsamling 2015. 

Herefter blev Jepser Kinch-Jensen valgt som dirigent, og han styrede mødet på bedste vis.  

Da generalforsamlingen var færdig, blev der serveret ost-og pølsebord.  

Polio Café den 7. september 2015

Mange, der fik polio som børn, blev hårdt ramt. De har nu levet et langt liv med de fysiske følger sygdommen gav dem. Hvordan har det været at leve et liv med en handicappet krop?

Det var noget af det overlæge Lise Kay fortalte om.Et emne hvor der deltog mange og hvor spørgelysten var stor.

Endnu en gang tak til Kulturhusets personale for en fantastisk service med borddækning kaffe og te brygning.

Efterfølgende har vi nogle gange været til stede i Vollsmose Bibliotek med en stand for at gøre opmærksom på, at der er forening der hedder PTU.

Polioudstilling i Odense fra den 2. september til den 23. september 2015

Odense var så heldige at få tilbudt udstillingen af ”Polioens mange ansigter”. Vi var også så heldige at Vollsmose Kulturhus stillede sig til rådighed med ophængning og afholdelse af Fernisering. Der var sørget for både vin/kaffe og kransekage.

Palle Andersen som er fra Fyn, er med på et af billederne og holdt et lille oplæg om sin baggrund for at være med.

Herefter fortalte professionel musiker Carl Erik Lundgaard om sit liv som polioramt professionel harmonikaspiller – et liv ”på trods og med glæde”.

Denne fortælling og musikken fik tårerne frem hos mange - også dem der ikke havde haft polio.

Fri for stress den 27. august 2015

Et foredrag om 24 kernepunkter, som er en logisk blanding af argumenter, værktøjer og metoder, der medfører et permanent og aktivt skjold mod stress resten af ens liv uanset sygdom.

Oplægsholder Lars Holm Pedersen holder oplæg gratis for PTU´s medlemmer.
Du kan læse mere på hans hjemmeside: http://www.stress.dk/ 

Svæveflyvning den 14. august 2015

Eftermiddagen startede med kage og en kop kaffe, alt mens der blev givet en orientering omkring flyvningen. Selvom det var lidt blæsende, nåede alle der ville en tur op til en lidt mere turbulent tur end ellers. 

Grillen blev tændt, så vi kunne få gang i den medbragte mad. Som sædvantlig blev snakket og hygget til vi blev eskorteret ud af flyvepladsen. 

Endnu en gang tak til Sønderjylland for et vellykket arrangement på Skrydstrup Flyvestation.

Møntergården i Odense den 5. juni 2015

Det hændte på en kold, blæsende og regnfuld dag, at nogle få, men uforfærdede medlemmer mødtes på det nye museum på Møntergården, som ikke kun beskriver Odenses historie, men viser træk fra hele den fynske historie med det store Ingrid Marie - æble i foyeren som vartegn.  

Vi fik en interessant rundvisning i en del af udstillingen. Vi blev bl.a. præsenteret for den ældste fynbo, Koelbjerg-kvinden, et flere tusind år gammelt mosefund. Vi så et gammelt vandrør i form af en udhulet træstamme, men også ting, som vi kender fra vor egen tid.
Vi sluttede dagen med en kop kaffe i Fyrtøjets café.

Besøg i Frøslevlejren den 4. maj 2015

Turen til Frøslevlejren dette år var en mindeværdig begivenhed, da det var 70 år siden 2. verdenskrigs afslutning. PTU i Sønderjylland var vært ved et arrangement, hvor man mødtes og havde en hyggelig snak.

Traditionen tro blev der sunget nogle danske sange. Herefter var der sponsoreret smørrebrød til de fremmødte.

Til slut kunne man deltage i Frøslevslejrens mindehøjtidelighed, hvor mange gode talere reflekterede over forskellige sammenhænge i efterkrigstiden

Cafémøde i Middelfart den 21. april 2015

Socialrådgiver Bente Elton fra PTU i Aarhus havde et oplæg om generelle rettigheder, ret og pligt. Derudover hørte vi om kompensationsmuligheder ift. forsørgelse, samt overblik over hjælp og støtte generelt.

Efter oplægget svarede Bente på en del spørgsmål, og der blev udvekslet erfaringer mellem deltagerne. 

Påskehygge den 19. marts 2015

Den traditionsrige påskefrokost blev afholdt i Odense Seniorhus torsdag den 19. marts. Caféen havde som sædvanligt lavet en lækker buffet, som de fremmødte medlemmer nød i hyggeligt selskab med hinanden.

Efter spisningen gik vi i salen, hvor der var gjort klar med marcipan og chokolade til fremstilling af påskeæg. Det hele blev skyllet ned med en kop kaffe (eller to).

Niels Balle den 25. februar 2015

Onsdag den 25. februar 2015 mødtes 32 medlemmer med vores nye formand Niels Balle.        
Der er var lagt op til en præsentation og en god dialog med medlemmerne.
Niels redegjorde bl.a. for sine tanker om PTU´s udvikling og nye fremtidige struktur.
Der var rig mulighed for at fortælle Niels om, hvad vi mente der skulle styrkes/ændres i PTU.

Vi sluttede aftenen med et rigtig nærende “Fynsk kaffebord” med æblekage, kringle, boller og brunswige

Åndedrætstræning - 2015

Åndedrættet er vores tro følgesvend hele livet igennem. Jo bedre vi er til at trække vejret på naturlig vis, jo bedre kan vi leve livet – ikke kun overleve. Der undervises periodevis en time ugentlig. 

Paarupaftenskole - Bevægelse piskesmæld/Whiplash og nakkeproblemer - 2015

I samarbejde med Pårup aftenskole er der udbudt et hold med ”bevægelse for deltagere med piskesmæld og kroniske nakkesmerter”.

Dette giver PTU en god reklame, da der i det husstandsomdelte katalog der udsendes i Odense, er en beskrivelse af det, PTU står for.

Paarupaftenskole - Varmtvandssvømning, 2015 v/ Jakob Wetke

Evaluering af forårets hold: 

Vi har fået et hold mere i varmvands terapi. Vi har en meget dygtig underviser, som ser alle på holdet, hvor de er. Er god til at forklare og fortælle på en måde så det er let at forstå. Så man føler sig set som et helt menneske.  

Holdet er meget roligt og der er plads til fordybelse i egen krop.  Det giver en god kontakt til kroppen. Dette har alle på holdet haft glæde af. 

Deltagerne beskriver de får smertelettelse i løbet kurset og bedre kontakt til kroppen ,som at kunne mærke fødderne der går i sand for først gang flere år. Alle deltagerne på holdet har oplevet, at de får flere kræfter og er blevet bedre til styre dem. Alle er blevet i stand til sænke muskelspænding og lært individuelle strategier for hele kroppen, der kan bruges derhjemme.
Whiplash især har lært at sænke spændingen i nakke og skuldre imens de bruger dem. Alle har oplevet at få større ro i muskulaturen.

Polio har ikke nerve smerter efter træning og har fået bedre balance.

Flere har nedsat behandling ved kiropraktor og fysioterapeut følge af træningen i varmvand.
Alle giver udtryk for at de har oplevet at få en bedre livskvalitet 

Så det er super tilbud til alle medlemmer af PTU: P:Polio T: whiplash U: rygmarvsskadede som er de 3 grupper holdet indtil nu har bestået af.

Vi glæder til se flere nye.

Stol på Motion - 2015

PTU FYN og Gigtforening Odense - Nordøstfyns Kreds har fortsat det gode samarbejde med at videreføre ”Stol på motion” i Seniorhuset. Der kører stadig 2 hold, hvor både mænd og kvinder i alderen 60 til 94 år, hver fredag træner 1 time med efterfølgende socialt samvær over en kop kaffe.

Træning Hollufgård - 2015

Det er stadig muligt at træne en gang om ugen i 1 ½ time i Odense Kommunes træningscenter på Hollufgård. Det er gratis at træne hver onsdag fra kl. 15.00 til 16.30 i handicapvenlige redskaber og omgivelser.

Der er altid en PTU ansvarlig til stede, men træningen foregår på eget ansvar, og man skal være selvhjulpen. Vi tilstræber at der 1 gang om mdr. er en fysioterapeut til stede for at give råd og vejledning.

Ind imellem holder vi fælles kaffebord, en hyggelig afslutning efter træningen