Bestyrelse og kontaktpersoner i Fyn kreds

Se hvem der sidder i Fyn kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Birthe Bjerre
26854288

Kredsnæstformand

Nina Breilich
41246820

Kredskasserer

Irene Krydsfeldt
22138925

Kredsbestyrelsesmedlem

Henrik Lam
64881404 / 20471404

Kredsbestyrelsesmedlem

Kirsten Lykke Schultz
29828666

Suppleant 1 / Kredssekretær

Birthe Andersen
64473028 / 30112503

Suppleant 2

Mette Hansen
30295847

Suppleant 3

Ole Bent Mathiesen
29420017 / 21789059

Suppleant 4

Thyge Torjusen
29280775

Kontaktpersoner

KK-Kommunal

Birthe Bjerre
Nørrebjerg Runddel 153
5220 Odense SØ
26854288