København/Frederiksberg kreds

København/Frederiksberg kreds er én af foreningens i alt 16 kredse.

København/Frederiksberg kreds har sin egen kredsbestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 7 frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling.

Nyheder

Kredsens bestyrelse

Arrangementer i kredsen

Træningstilbud i kredsen