Midt Thy Mors kreds

Midt Thy Mors kreds er én af foreningens i alt 16 kredse.

Midt Thy Mors kreds har sin egen kredsbestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 8 frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling.

Kredsens bestyrelse

Arrangementer i kredsen

Træningstilbud i kredsen

Nyheder i kredsen