MidtVest Jylland kreds

MidtVest Jylland kreds er én af foreningens i alt 16 kredse.

MidtVest Jylland kreds har sin egen kredsbestyrelse, som gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 6 frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling.

Bestyrelse og kontaktpersoner i kredsen

Arrangementer i kredsen

Træningstilbud i kredsen