Nordsjælland kreds

Nordsjælland kreds er én af foreningens i alt 16 kredse.

Nordsjælland kreds har sin egen kredsbestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 10 frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling.

Nyheder fra kredsen

Bestyrelse og kontaktpersoner i kredsen

Arrangementer i kredsen

Træningstilbud i kredsen