Træning i Nordsjælland kreds

Se træningstilbud i Nordsjælland kreds.

Tid: kl. 18.00-20.00

Sæson: Fra tirsdag d. 9. januar til og med 29. maj. Ingen træning i vinterferien d. 13. februar og i påsken d. 27. marts

Sted: Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre

Kontakt: Cathrine Guldberg, cathrine.guldberg@gmail.com

Pris: 300 kr.

Få pulsen op og sved på panden – alt sammen til god musik og  hyggeligt samvær. Hver anden tirsdag fra kl. 18.00-19.00 er der cross-træning og hver anden tirsdag kredsløbstræning på maskiner. Der er i hele tidsrummet mulighed for at træne i centrets maskiner.

Tilbuddet er støttet økonomisk af Offerfonden.

Tilmeld dig

Tid: kl. 17.00-18.00

Sæson: Fra tirsdag d. 9. januar til og med 29. maj. Ingen træning i vinterferien d. 13. februar, og i påsken d. 27. marts

Sted: Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre

Kontakt: Cathrine Guldberg, cathrine.guldberg@gmail.com

Pris: 300 kr.

Tilmelding: Holdet er fuldt optaget

Kom i vandet og få rørt dig i vores varmtvandssvømmebassin.
Du skal være selvhjulpen for at kunne benytte dette tilbud. Der er  mulighed for både holdundervisning og selvtræning.

Tilbuddet er støttet økonomisk af Offerfonden.

Tid: kl. 19.30

Sæson: Fra mandag d. 15. januar til og med d. 4. juni

Sted: Kærholm, afd. Kæret Åbjergvej 28, 3600 Frederikssund  (handicapskole)

Kontakt:  Susan Bisgaard: tlf. 2088 5185, susan.bisgaard@hotmail.com

Pris: 300 kr.

Få rørt dig i det behageligt varme vand. Der vil blive taget hensyn til hver enkelt deltager, så øvelserne vil i nogle tilfælde være individuelle. Du skal være selvhjulpen for at kunne benytte dette tilbud. Der er  handicapvenlige forhold, lift mv. Instruktør er Rikke Hjorth.

Tilbuddet er støttet økonomisk af Offerfonden.

Tilmeld dig

Tid: 
Hold 1: kl. 12.30-13.15
Hold 2: kl. 13.15-14.00
Hold 3: kl. 14.00-14.45

Sæson: Fra tirsdag d. 16. januar til og med d. 15. maj

Sted: Herlev Hospital opgang 74 på 3. etage, Herlev Ringvej 75, 2750 Herlev. Der er adgang i kørestol, men der er ingen loftlift.

Kontakt: Martin Dagnæs: tlf. 2814 7905, martindagnes@gmail.com

Pris: 300 kr.

Undervisningen er tilrettelagt for personer med fysiske  funktionsnedsættelser. Der bliver lagt vægt på styrketræning af muskler og smidiggørelse af led under hensyntagen til den enkeltes behov og muligheder. Bassinet er opvarmet, så det er behageligt at opholde sig i. Vores instruktør Mette Christensen vil lave øvelser med os og guide os igennem. Der tages hensyn til den enkelte. Der er adgang i kørestol, men der er ingen loftlift. Kontakt Martin ved specielle behov.

Der tilbydes 13 lektioner. Når du er tilmeldt, fremsendes en adresseliste på de tilmeldte samt en plan over, hvilke dage frem til 15. maj der er  undervisning.

Tilbuddet er støttet økonomisk af Offerfonden.

Hold 1: Holdet er fuldt optaget

Hold 2: Holdet er fuldt optaget

Hold 3: Holdet er fuldt optaget