Nyt fra bestyrelsen

Læs seneste nyt fra bestyrelsen i Østjylland kreds.

Vi håber, alle har haft en dejlig juletid og er kommet godt ind i det nye år.

bestyrelsen har vi haft vores konstituerende møde, og fordelingen af poster kan ses på hjemmesiden og på bagsiden/sidste side af Kredsbladet, der er sendt ud til alle medlemmer. Der var over halvtreds stemmeberettigede, og kampvalg til både bestyrelse og suppleantposter, hvilket afspejler den store lyst og opbakning til kredsarbejdet.

Den helt store stemmesluger blev Anni, der derfor helt naturligt er blevet næstformand – Thomas har valgt at blive på formandsposten et år endnu. Også et flot stemmetal til Armgarð, der dermed er valgt for to år, mens Solveig er på valg igen i 2020. Jette fortsatte som anden suppleant og sekretær, men blev i starten af november ramt af svær sygdom og trak sig derfor fra bestyrelsesarbejdet.

Anni og Solveig står for cafemøderne i Randers og Silkeborg.

Vi starter året med en guidet rundvisning på ARoS i februar, og resten af foråret står i hjælpemidlernes tegn. Følg med under aktiviteter, og har du ideer til arrangementer, så kontakt os gerne.

I håb om et rigtigt godt forår.

På bestyrelsens vegne

Solveig